Sơ lược

Câu bị động trong tiếng Anh là một mảng kiến thức ngữ pháp lớn trong quá trình học tập ngôn ngữ. Ở đó người học sẽ học cách nhận diện kiến thức, biến đổi các câu chủ động thành câu bị động.

Thể bị động được sử dụng để thể hiện sự quan tâm đến người hoặc đối tượng trải qua một hành động hơn là người hoặc đối tượng thực hiện hành động đó.  Nói cách khác, điều quan trọng nhất hoặc người trở thành chủ đề của câu.

Ví dụ: 

  • The girl eats a lot of cakes over there. (Câu chủ động. Đối tượng: The girl. Người nói/ viết muốn nhấn mạnh vào từ THE GIRL)
  • A lot of cakes over there are eaten (by the girl). (Câu bị động. Đối tượng: A lot of cakes over there. Người nói/ viết muốn nhấn mạnh vào những chiếc bánh)

Người học cần nhớ rằng Active và Passive là 2 cách nói của tiếng Anh. Không loại câu nào tốt hơn câu nào cả và với ngữ cảnh nhất định người viết/ người học sẽ áp dụng và lựa chọn 1 trong 2 kiểu viết. 

Bài tập câu bị động

Bài tập bên dưới giúp học sinh kiểm tra được khả năng hiểu và ứng dụng được Passive Voice trong tiếng Anh. Với dạng bài tập này, học sinh lựa chọn đáp án mà mình cho là phù hợp nhất, sau đó SUBMIT là có thể biết được kết quả

Rate this post
.
.
.
.