Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IELTS hay TOEIC. Trong tiếng Anh giao tiếp thường ngày thì kiểu bài này không quá quan trọng.

Tuy nhiên, trong tiếng Anh học thuật thì việc nắm các nguyên tắc cho dạng bài này là điều không thể thiếu đối với người học tiếng Anh nào. Hãy cùng Tâm Nghiêm tìm hiểu về các nguyên tắc trong dạng bài tập này trong tiếng Anh nhé.

S V

Sơ nét về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ bao gồm việc động từ V (Verb) được chia tương ứng với dạng của chữ ngữ S (Subject). Ví dụ như chủ ngữ S dạng số ít thì động từ phải chia theo dạng số ít, nếu chủ ngữ S dạng không đếm được thì động từ phải chia theo dạng không đếm được. 

Hãy xét một số ví dụ như sau:

 • My car is black: chiếc ô tô của tôi màu đen

=> trong đó thì động từ tobe sẽ là :is” được chia theo chủ ngữ số ít là “my car”.

 • My students ask for having a break: các học sinh của tôi yêu cầu về giờ ra chơi. 

=> trong đó thì động từ sẽ là “ask” được giữ nguyên mẫu và chia hoà hợp theo chủ ngữ số nhiều là đếm được là “My students”.

 • The air is fresh: không khí trong lành

=> trong đó thì động từ tobe là “is” được chia theo danh từ không đếm được là “air”. Nguyên tắc là danh từ không đếm được và danh từ số ít sẽ được chia ở dạng động từ giống nhau.

Đó là các kiến thức tổng quát nhất về sự hoà hợp giữa động từ và chủ ngữ trong tiếng Anh. 

Verbands

Bài viết bạn có thể quan tâm

Tổng hợp các nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Hãy cùng xem xét qua các nguyên tắc mà bạn cần nắm nhé:

Chủ ngữ là một danh từ hoặc đại từ số nhiều thì động từ được chia theo hình thức số nhiều

Công thứ: S (Plural) + V (Plural)

 

 • I work very hard to earn money
 • Countries in SouthEast Asia cooperate with each other
 • These dogs gather closely together for warmth
 • Managers work with staffs to find out solutions
 • We are English teachers

Chủ ngữ là một danh từ hoặc đại từ số ít thì chia động từ theo hình thức số ít

Công thức: S (Singular) + V (Singular)

Ví dụ:

 • Vietnam team wins the Gold medal for SEA GAMES
 • My dog’s name is Mina
 • California is a state in the United States
 • Thanos wants to control and rule the world
 • He is my personal trainer

Khi chủ ngữ được nối bởi liên từ “OR” hoặc “NOR” thì chia động từ theo chủ ngữ gần nhất với động từ

Công thức: S1 OR/NOR S2 + V(S2)

Ví dụ:

 • Neither Peter and his siblings have listened this song before
 • Our happiness or our sorrow is mainly due to our mind and action
 • It is you or I who am to go
 • You or I am the loser
 • My two sisters and my brother is staying at my home right now

Chủ ngữ là một V-ING thì động từ sẽ chia theo hình thức số ít

Công thức: V-ING + V (singular)

Ví dụ:

 • Exercising every day is good for your physical health as well as mental health
 • Working from home makes me feel comfortable
 • Drinking fresh juice helps to improve your health
 • Using digital notebook saves a lot of paper
 • Lifting weight is great for your health
 • Waking up early is not easy for me

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Chủ ngữ là cấu trúc THE NUMBER OF + N thì sẽ chia động từ theo hình thức số ít

Công thức: THE NUMBER OF + N + V(SINGULAR)

Ví dụ:

 • The number of people losing their job due to COVID-19 is quite big
 • The numbers of bears goes down day by day
 • The numbers of hours in a day is 24

Nếu chủ ngữ sử dụng cấu trúc “EITHER …. OR” hoặc “NEITHER …NOR” thì chia động từ theo chủ ngữ gần nhất

Công thức: EITHER S1 OR S2 + V (S2)

Ví dụ:

 • Either my mom or I have to leave
 • Either his brother or he is going to the supermarket to buy food for dinner
 • Either I or she has to leave
 • Neither I nor you are wrong
 • Neither Daniel nor his siblings have listened this song before

Khi gặp cấu trúc A NUMBER OF + N thì Bạn sẽ chia động từ theo hình thức số nhiều

Công thức: A NUMBER OF + N + V (Plural)

Ví dụ:

 • A number of students in my class have increased this year
 • A number of people have lost their job due to Covid-19
 • A numbers of hours have passed

Khi chủ ngữ là cụm EITHER hoặc NEITHER đi với OF thì động từ luôn chia theo hình thức số ít

Công thức: EITHER/NEITHER OF + N + V(SINGULAR)

Ví dụ:

 • Neither of them leaves this position
 • Either of us is capable of traveling to the US
 • Either my siblings is staying at my house now
 • Neither of them is available to tell you the solution now

Chủ ngữ gồm nhiều chủ thể khác nhau và được nối bởi liên từ “AND” thì Bạn chia động từ chia theo hình thức số nhiều

Công thức: S1 AND S2 + V(Plural)

Ví dụ:

 • My uncle and her have lived happily together 
 • Mina and Milo are going to the supermarket
 • Lan and Minh are classmate in the 6A class
 • Chicken and beef are my favorite food
 • You and I are friend forever

Tổng hợp các nguyên tắc về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Đó là những nguyên tắc cơ bản nhất trong cấu trúc tiếng Anh là sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. Đây là loại kiến thức sẽ xuất hiện nhiều trong các bài thi tiếng Anh học thuật nên bạn cần nắm vững.

Rate this post
.
.
.
.