Tiếp nối sau 2 phần Speaking Part 1 và 2. Đối với phần thi Ielts Speaking Part 3, giám khảo sẽ hỏi nhiều hơn các câu hỏi học thuật. Có thể sẽ liên quan đến chính chủ đề Speaking Part 2 mà bạn vừa được trao đổi trước đó không lâu.

Bạn có thể xem lại 2 phần Ielts Speaking Part 1Ielts Speaking Part 2

Câu hỏi liên quan Ielts Speaking Part 3 – Chủ đề Travel

Để dễ hình dung, chúng ta sẽ lấy ví dụ Speaking Part 2: Describe an occasion when you had to wait a long time for someone or something to arrive. Từ đó thí sinh tiếp tục được hỏi về các chủ đề như Holiday, Travel hoặc thậm chí là cả về Tourism.

Các câu hỏi trong Speaking Part 3 yêu cầu thí sinh cần mở rộng ý tưởng của mình hơn, giải thích rõ ràng hơn và đặc biệt là trong khoảng thời gian bị giới hạn.

Trước khi đến với phần mẫu câu trả lời, chúng ta sẽ điểm qua và làm quen một số câu hỏi liên quan đến chủ đề Travel có thể gặp:

  • Why do some people prefer to travel abroad rather than in their own country? 
  • Do you think travelling to another country can change the way people think/ 
  • Do you think it is good for children to experience life in a foreign country? 
  • How have holidays changed over the past few decades?
  • Do you think it is safer to travel now than in the past?
  • …..

Bên trên là một số câu hỏi phổ biến. Bạn đã hình dung mình cần phải làm những gì chưa? Cùng Tâm Nghiêm tham khảo một vài bài mẫu do chính Tâm Nghiêm soạn nhé!

Xem thêm các thông tin hữu ích về bài thi Ielts

Một số câu trả lời mẫu Ielts Speaking Part 3

Why do some people prefer to travel abroad rather than in their own country?

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, với một câu trả lời nhỏ, thí sinh đã nói rõ và đi thẳng vào vấn đề bằng việc chỉ rõ: two potential ideas: desire to immerseto flaunt. Sau đó, thí sinh đã kết luận và thể hiện rõ quan điểm rõ ràng

Do you think travelling to another country can change the way people think?

Yes, to some extent, especially if your mental image of that country is distorted. For example, Eastern women frequently believe that all Western men are valiant. And it is believed that  if they have the opportunity to travel west, they will undoubtedly be disappointed. In contrast, I doubt you’ll learn anything new if you visit a country with the same culture as yours.

Đúng, ở một mức độ nào đó, đặc biệt nếu hình ảnh trong đầu của bạn về đất nước đó bị bóp méo. Ví dụ, phụ nữ phương Đông thường tin rằng tất cả đàn ông phương Tây đều dũng cảm. Và nếu có cơ hội đi du lịch về phương Tây, chắc chắn họ sẽ thất vọng.

Ngược lại, tôi cá lá bạn sẽ học được điều gì mới nếu đến thăm một đất nước có cùng nền văn hóa với đất nước của bạn.

 

Hoặc, thí sinh có thể tham khảo bài Sample Speaking Part 3 bên dưới

Rate this post
.
.
.
.