Sử dụng câu bị động (passive voice) trong văn viết tiếng Anh có thể có giúp người học tăng kỹ năng writing. Các lợi ích bên dưới là những lợi ích tiêu biểu nhất, người học có thể tham khảo để phát triển kỹ năng viết của bản thân. 

Câu bị động giúp văn phong ngắn gọn và rõ ràng

Câu bị động cho phép phong cách viết ngắn gọn và rõ ràng hơn, vì nó loại bỏ nhu cầu sử dụng đại từ nhân xưng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi viết các tài liệu hoặc báo cáo chính thức, vì nó có thể làm cho văn bản có vẻ chuyên nghiệp hơn.
Ngoài ra, passive voice có thể được sử dụng để tránh đổ lỗi hoặc trách nhiệm cho một người hoặc một nhóm cụ thể. Điều này có thể hữu ích khi thảo luận về các chủ đề gây tranh cãi, vì nó có thể giúp giữ cho giọng điệu của bài viết trung lập.

Ví dụ 1: 

  • PASSIVE VOICE: My first trip abroad will always be remembered by me.
  • PASSIVE VOICE: My first trip abroad is one I will always remember.
  • ACTIVE VOICE: I will always remember my first trip abroad.

Ví dụ 2: 

  • PASSIVE VOICE: On April 19, 1775, arms were seized by British soldiers at Concord, precipitating the American Revolution.
  • ACTIVE VOICE: On April 19, 1775, British soldiers seized arms at Concord, precipitating the American Revolution.

Ví dụ 3

  • PASSIVE VOICE: Thomas Jefferson’s support of the new Constitution was documented in a letter to James Madison.
  • ACTIVE VOICE: Thomas Jefferson documented his support of the new Constitution in a letter to James Madison.

Nguồn tham khảo: Seven Sins of Writing 

Câu bị động nhấn mạnh vào hành động hoặc tác nhân gây ra hành động 

Câu bị động cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc đối tượng đang được thảo luận, thay vì chủ thể thực hiện hành động. Điều này có thể hữu ích khi trọng tâm của bài viết là chính đối tượng hành động, chứ không phải là người hoặc nhóm chịu trách nhiệm về nó. Ngoài ra, câu bị động có thể giúp làm cho bài viết ngắn gọn hơn, vì nó loại bỏ nhu cầu sử dụng đại từ nhân xưng. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi viết các tài liệu hoặc báo cáo dài, vì nó có thể giúp giữ cho văn bản không trở nên quá dài dòng.

Câu Bị động 2
Kết luận
Nhìn chung, sử dụng passive voice trong văn viết tiếng Anh có thể có lợi theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể giúp làm cho văn bản ngắn gọn và chuyên nghiệp hơn, đồng thời tránh đổ lỗi hoặc trách nhiệm cho một người hoặc một nhóm cụ thể. Ngoài ra, nó có thể giúp nhấn mạnh hành động hoặc đối tượng đang được thảo luận, thay vì chủ thể thực hiện hành động.
1/5 - (3 bình chọn)
.
.
.
.