Trong việc hình thành câu bị động (passive voice) trong tiếng Anh, chủ thể thực hiện hành động sẽ được viết trước, và người thực hiện hành động vốn sẽ nằm ở phía cuối câu. Khi câu bị động được viết không chính xác – về mặt ngữ pháp, câu văn và nội dung bài văn của người Viết không rõ ràng và không giúp người đọc hiểu được trực tiếp câu văn

Ví dụ về câu bị động

  • The dog was walked by Joe

Trong câu văn này

  • The dog: vât thể, chủ thể bị tác động
  • Joe: vốn là chủ ngữ của câu chủ động.

Rõ ràng rằng, người đọc sẽ hiểu được rằng, câu gốc là “Joe walked toe dog.”

Khi sử dụng Passive Voice, người học cần phải đọc tới cuối câu để tìm ra xem ai là tác nhân gây ra hành động. Sử dụng câu bị động sẽ giúp cho bài văn của bạn đôi khi mất tính chuyên nghiệp. Bằng việc sử dụng câu chủ động và đặt đối tượng hành động ngay ở đâu, bài văn của bạn sẽ chuyên nghiệp hơn.

Nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ hẳn loại câu này trong văn viết. Khi chúng ta không biết tác nhân gây ra hành động, câu bị động thực sự rất quan trọng.

Câu bị động ảnh hưởng người đọc như thế nào.

Câu bị động có thể sẽ không rõ ràng nếu bạn không cấu trúc câu đúng ngữ pháp.

Ví dụ

  • The book was read

Câu này đúng ngữ pháp vì

  • The book: chủ ngữ
  • Was read: động từ + phân từ 2 (past participle)

Nhưng người đọc là ai? Nếu bạn viết câu này, bạn sẽ khiến cho câu văn trở nên mơ hồ và không giúp một bức tranh toàn cảnh được thể hiện rõ ràng: Ai, Làm gì? Ở đâu, như thế nào

Do vậy, hãy sử dụng câu bị động hợp lý. Phụ thuộc vào ngữ cảnh viết văn đẻ viết câu bị động, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được sức nặng của bài văn

Ví dụ

– An error was made in my bank account.

Trong trường hợp này, không nhất thiết phải chỉ rõ đối tượng hành động là ai. Ví có thể người viết không muốn đề cập đến đối tượng thực hiện hành động và không muốn đổ lỗi cho ai cả. Như vậy, câu này hợp lý về ngữ cảnh.

Ví dụ

  • The Statue of Liberty was officially unveiled in 1886.

Trong trường hợp này, điều chúng ta quan tâm là Tượng đài tự do, chứ không phải từng cá nhân xây dựng tượng đại. Câu này hoàn toàn là hợp lý về ngữ cảnh.

Loại câu này được phép chấp nhận trong văn viết, đặc biệt là các bài văn học thuật. Khi là một tác giả, bạn cần lựa chọn chính xác liệu xem có nên viết câu bị động không. Bạn là người viết – bạn làm chủ bài viết của mình

Câu Bị động Passive Voice 3

 

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.