Chocolate là một chủ đề quen thuộc đối với các bạn học sinh trong quá trình học tiếng Anh nhưng để nâng cấp kỹ năng nói về một chủ đề , học sinh thì cần nhiều thời gian để trải nghiệm. Lớp Speaking 1 đã dành thời gian luyện tập nhiều. 

Bài nói bên dưới là bài thuyết trình ngắn, được giới hạn thời gian là 1.30 phút để thể hiện quan điểm của người học đối với chủ đề “Can chocolate make humans less stressful?”  Để tìm hiểu về chủ đề này, học sinh đã nghiên cứu các bài phát biểu trên TedTalk, đã lắng nghe các bài thuyết trình trên Youtube và đã thực hành ở nhà nhiều. 

Đồng thời, cách đây 1 năm, trước khi chuẩn bị một bài nói mang tính học thuật, các bạn học sinh Speaking 1 đã được tham gia trải nghiệm tại Maison Marou, ở đó người học được tìm hiểu về bản chất của sô cô la, về nguồn gốc và quá trình làm ra sô cô la đẳng cấp ở Việt Nam.

Cuối cùng, học sinh tự tổng hợp outline và trình bày bài nói của mình và trình bày – cùng với sự hỗ trợ của giáo viên. 

DANH SÁCH CÁC BÀI NÓI TIÊU BIỂU CỦA LỚP SPEAKING 1

NGỌC KHÁNH

KHÁNH TOÀN

TRÚC LINH

TUỆ LÂM

GIA BÁCH

VIỆT HÙNG

HẢI DUYÊN

LÂM PHONG

Rate this post
.
.
.
.