Câu tường thuật mệnh lệnh (cấu trúc reported orders), là một cấu trúc ngôn ngữ dùng để truyền đạt lời nói hoặc suy nghĩ của người khác mà không trích dẫn trực tiếp. Trong tường thuật mệnh lệnh, người nói hoặc người viết chuyển tiếp thông tin về những gì người khác đã nói hoặc ra lệnh, thường để cung cấp ngữ cảnh, tóm tắt cuộc trò chuyện hoặc kể lại các sự kiện. Để nắm rõ hơn về cấu trúc này hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Tâm Nghiêm nhé.

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Cấu trúc reported orders - tường thuật câu mệnh lệnh

Cấu trúc Reported Orders – Tường thuật câu mệnh lệnh

Cấu trúc reported orders - tường thuật câu mệnh lệnh

– Chúng ta có thể tường thuật mệnh lệnh, yêu cầu và lời khuyên bằng động từ tường thuật kết hợp với “to“. Những động từ tường thuật này đều cần một tân ngữ. Chúng thường được tường thuật với động từ “tell

Ví dụ: The doctor said, “Stop working so hard.’ => The doctor told me to stop working so hard. 

– Chúng ta sử dụng câu mệnh lệnh khi ý nghĩa mạnh hơn:

Ví dụ: The police officer shouted: “Get out of the car!” => The police officer ordered us to get out of the car.

Cấu trúc Reported Requests – Tường thuật yêu cầu

– Chúng ta thường tường thuật yêu cầu với động từ “ask

Ví dụ: My mother said “Will you please tidy your room?” => My mother asked me to tidy my room.

– Chúng ta cũng có thể sử dụng động từ “beg” với những yêu cầu khẩn thiết

Ví dụ:Please – oh, please – give us the sweets.’ => The children begged us to give them the sweets.

– Với những động từ này chúng ta có thể thay đổi tương tự với các đại từ, các từ chỉ thời gian và địa điểm như đối với các động từ tường thuật. Chúng ta cũng cần thay đổi thì khi cần thiết:

Ví dụ: On Monday my mother said, ‘Tidy your room when you get back from school this afternoon.’ => My mother asked me to tidy my room when I got back from school that afternoon. 

– Chú ý: Chúng ta không dùng say + to để tường thuật mệnh lệnh hay yêu cầu.

Ví dụ: My mother said me to tidy my room. => Sai

– Để yêu cầu thông tin, chúng ta sử dụng ask + (object) + if/ whether/ Wh-word:

Ví dụ: He asked (me) if I had everything I needed.

Cấu trúc Reported Advice – Tường thuật lời khuyên

– Chúng ta tường thuật lời khuyên với động từ “advice“, “tell” hoặc “warn“:

Ví dụ:

  • The doctor said, ‘I think you should go to a gym.’ => The doctor advised me to go to a gym.
  • The teacher said, ‘You should all take the exam.’ => The teacher told all the students to take the exam.
  • Dad said, ‘Be careful – there’s ice on the roads.’ => Dad warned me to be careful because there was ice on the roads.

– Chú ý: Chúng ta không sử dụng với suggest. Chúng ta sử dụng suggest + should or suggest + -ing form:

Ví dụ:

  • The doctor suggested me to get some exercise. => Sai
  • Câu đúng: The doctor suggested (that) I should get some exercise.
  • Hoặc: The doctor suggested going to the gym.

Dạng phủ định câu tường thuật mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên

– Chúng ta phủ định câu tường thuật mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên với: verb + not + to

Ví dụ: ‘Please don’t bring food into the shop.’ => The assistant asked us not to bring food into the shop.

– Câu tường thuật có rất nhiều cấu trúc mới mà bạn chưa tiếp xúc hết, bài viết trên đây hi vọng bạn đã nắm được phần nào kiến thức của bài cấu trúc câu tường thuật. Chúc các bạn học tốt và đạt điểm số cao.

Tham khảo một số cấu trúc Reported khác:

5/5 - (1 bình chọn)
.
.
.
.