Biệt đội Speaking 1 và Speaking 2 – Hân hoan chào đón lần hợp tác tiếp theo cùng cô giáo Lê Mai, giảng viên Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Lần học tập cùng cô Trang Péo và cô Lê Mai lần học, các bạn học sinh bé bự của chúng ta sẽ được học cách

(1) Tạo sản phẩm linh hồn của bản thân,

(2) Thuyền trình về sản phẩm đó, khơi gợi cảm hứng cho người nghe, các cô và bè bạn,

(3) Thực hiện đấu giá sản phẩm bán hàng cho các bạn trong lớp. Hí hí.

Loa loa loa……Cùng Bé Péo và các bé bự học tập nào…
Loa loa loa …………..
#TamNghiem
#WonderArts
#TamnghiemESL
#TamNghiemSpeaking

Wonder Art 2

 

 

Rate this post
.
.
.
.