Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause) là một trong những điểm kiến thức quan trọng. Sẽ rất dễ nhầm lẫn với các kiến thức khác nếu không nắm vững được ngữ pháp và cấu trúc của chúng. Trong bài viết ngày hôm nay, Tâm Nghiêm sẽ chia sẻ đến bạn các thông tin liên quan tới mệnh đề trạng từ để giúp bạn nắm rõ hơn về loại mệnh đề này nhé.

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Mệnh đề trạng ngữ là gì?

Mệnh đề trạng ngữ hay còn được gọi là Adverbial clause trong tiếng Anh, là một nhóm các từ kết hợp với nhau và hoạt động như một trạng từ. Nó là mệnh đề mô tả hoặc sửa đổi một động từ, tính từ hoặc trạng từ khác nhau. Không giống như các loại mệnh đề khác, mệnh đề trạng từ luôn là mệnh đề phụ thuộc. Điều này có nghĩa rằng nó không thể tự đứng như một câu độc lập.

Các mệnh đề trạng ngữ có chức năng làm cho câu văn phong phú hơn bắng cách cung cấp ngữ cảnh và mô tả bổ sung mà một trạng từ tiêu chuẩn không thể. Xem cách so sánh giữa mệnh đề trạng ngữ và trạng từ trong ví dụ sau:

  • She left quickly. (Ở đây, “quickly” là một từ bổ nghĩa cho động từ “left” bằng cách cho chúng ta biết cô ấy đã rời đi như thế nào)
  • She left because she was late. (Ở đây, “because she was late” là một mệnh đề bổ nghĩa cho động từ “left” bằng cách đưa ra lý do tại sao cô ấy lại rời đi)

Mỗi phần của lời nói, cũng như mọi loại cụm từ và mệnh đề, là một công cụ được thiết kế cho một mục đích cụ thể. Khi bạn cần viết một câu ngắn gọn hãy sử dụng trạng từ. Khi cần thêm thông tin, hãy sử dụng mệnh đề trạng từ.

Sự khác biệt giữa adverbial clause & adverb

Cả hai đều là các nhóm từ đóng vai trò trạng từ, nhưng có một điểm khác biệt chính. Đó là, một mệnh đề trạng từ thì chứa một chủ ngữ và một động từ, trong khi một trạng từ thì không.

Ví dụ:

  • Adverb: She waited patiently.
  • Adverbial Clause: She waited until the store opened.

Ví dụ:

  • Adverb: He works hard.
  • Adverbial Clause: He works so that he can save money.

Các loại mệnh đề trạng ngữ

Có nhiều loại mệnh đề trạng ngữ khác nhau. Mỗi loại được đặc trưng bởi bản chất của thông tin mà mệnh đề đang truyền đạt.

Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức (Manner)

Một mệnh đề trạng từ về cách thức mô tả cách hành động được mô tả trong mệnh đề chính của câu đang diễn ra hoặc đã diễn ra trước đó. Dưới đây là một số ví dụ:

  • She sings as if she were a professional.
  • They worked like their lives depended on it.

Chúng thường bắt đầu bằng các liên từ như “as,” “as if,” “as though,” or “like.”

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (Place)

Các mệnh đề trạng từ chỉ địa điểm mô tả nơi hành động trong mệnh đề chính của câu diễn ra. Xem cách chúng hoạt động trong các ví dụ sau:

  • The dog follows its owner wherever he goes.
  • She goes where the wind takes her.

Chúng thường được giới thiệu bằng các liên từ như “where,” “wherever,” or “everywhere.”

Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện (Condition)

Với mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện, bạn có thể truyền đạt các điều kiện liên quan đến động từ, trạng từ hoặc tính từ trong mệnh đề chính của câu. Những ví dụ này minh họa một vài cách để sử dụng mệnh đề trạng từ của điều kiện:

  • You can go to the party unless you have homework.
  • As long as you keep quiet, you can stay in the room.

Chúng thường bắt đầu bằng các liên từ như “if,” “unless,” “provided that,” “as long as,” or “in case.”

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do (Reason)

Các mệnh đề trạng từ chỉ lý di cho chúng ta biết lý do cho hành động được thực hiện trong mệnh đề chính của câu. Các mệnh đề này thường sử dụng các liên từ phụ như because, unless, and since. Dưới đây là một vài ví dụ về các câu bao gồm mệnh đề trạng từ chỉ lý do:

  • Since it was raining, we decided to stay home.
  • They worked late so that they could finish the project on time.

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian (Time)

Các mệnh đề trạng từ chỉ thời gian giao tiếp khi hành động trong một câu diễn ra:

  • You should finish your homework before you go out to play.
  • As soon as the bell rang, the students left the classroom.

Chúng thường bắt đầu bằng các liên từ như “when,” “while,” “as soon as,” “before,” “after,” “until,” or “since.”

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (Purpose)

Giống như mệnh đề trạng từ chỉ lý do, mệnh đề trạng từ chỉ mục đích thường liên quan đến các liên từ phụ thuộc. Hai loại mệnh đề này có thể trông giống nhau, nhưng chúng có một điểm khác biệt chính: Trong khi mệnh đề trạng từ chỉ lý do đưa ra lý do tại sao một cái gì đó đang xảy ra, mệnh đề trạng từ chỉ mục đích giải thích lý do để thực hiện một hành động cụ thể. Dưới đây là một vài ví dụ:

  • She studied hard so that she could pass the exam.
  • He left early in order that he might catch the first train.

Mệnh đề trạng từ so sánh (Comparison)

Các mệnh đề trạng từ so sánh là các mệnh đề truyền đạt cách chủ thể của mệnh đề phụ thuộc so sánh với chủ ngữ trong mệnh đề chính. Có hai loại mệnh đề trạng từ so sánh: mệnh đề trạng từ so sánh mức độ và mệnh đề trạng từ so sánh cách thức.

  • He speaks French better than I do.
  • He is as talented as his brother is.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ (Concession)

Trong một mệnh đề trạng từ của nhượng bộ, người viết thừa nhận hoặc thừa nhận một yếu tố sửa đổi mệnh đề chính. Hãy xem các mệnh đề nhượng bộ trạng từ này:

  • She kept working even though she was tired.
  • While it was expensive, they decided to buy the car.

Tính chất của mệnh đề trạng từ

Dưới đây là các thuộc tính của mệnh đề trạng từ:

 • Một mệnh đề trạng từ là một bổ trợ. Điều này có nghĩa là nó có thể được loại bỏ mà không có câu bị sai ngữ pháp.
 • Một mệnh đề trạng từ là một mệnh đề phụ thuộc. Điều này có nghĩa là nó không thể đứng một mình như một câu có ý nghĩa theo đúng nghĩa của nó.
 • Một mệnh đề trạng từ thường bắt đầu bằng một liên từ phụ (ví dụ: “although,” “because,” “if,” “until,” “when”)
 • Một mệnh đề trạng từ chứa một chủ ngữ và một động từ. (Đây là những gì làm cho nó trở thành một mệnh đề trái ngược với một cụm từ.)

Hy vọng với những thông tin vừa rồi bạn đã hiểu thêm về mệnh đề trạng ngữ. Các bạn hãy cố gắng luyện tập để cải thiện hơn mỗi ngày nhé. Tham khảo thêm một số bài viết liên quan

Rate this post
.
.
.
.