Passive Voice là một kiến thức ngữ pháp không chỉ áp dụng trong văn viết mà kể cả văn nói. Đối với các bạn học sinh chắc đã từng không dưới 1 lần thấy dạng câu này xuất hiện trong đề thi. Phần kiến thức này không hề khó để nắm bắt. Vậy nên hãy cùng Tâm Nghiêm điểm qua Passive Voice công thức là gì nhé!

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Passive Voice là gì

Passive Voice là câu bị động trong tiếng Anh. Đây là dạng câu mà chủ ngữ là người, vật hoặc sự việc này chịu tác động hoặc ảnh hưởng từ người, vật hoặc sự việc khác.

Passive Voice công thức được sử dụng khi bạn muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động. Nên trong một số trường hợp chủ ngữ ban đầu sẽ bị lược bỏ nếu không quan trọng.

Để phân biệt giữa Active Voice (câu chủ động) và Passive Voice (câu bị động). Các bạn hãy so sánh định nghĩa của 2 loại câu này:

Câu chủ động (Active Voice) Câu bị động (Passive Voice)
Định nghĩa Chủ ngữ thực hiện hành động. Chủ ngữ chịu sự tác động của hành động.
Ví dụ I gave Mathew my book. My book was given to Mathew.
Passive Voice công thức và cách dùng
Phân biệt Active voice và Passive voice

Chúng ta sử dụng Passive Voice công thức trong trường hợp:

  • Khi muốn nhấn mạnh người/ vật chịu sự tác động của hành động.
  • Khi không biết ai/ cái gì thực hiện hành động hoặc không quan trọng.

Để được ôn luyện và tìm hiểu sâu hơn về phần kiến thức này. Đăng ký tham gia ngay khóa học tiếng anh trẻ em tại Tâm Nghiêm phù hợp với mọi độ tuổi.

Passive Voice công thức

Công thức passive voice dễ nhớ bằng sơ đồ tư duy
Passive Voice – Công thức

Trong bài viết này Tâm Nghiêm sẽ chia công thức Passive voice thành 2 phần: chung và đặc biệt. Công thức chung sẽ là những dạng thường gặp. Còn công thức đặc biệt sẽ là dạng nâng cao.

Passive Voice công thức chung

Đối với thì hiện tại

Thì (Tense) Chủ động  Bị động
Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + V3/ed
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + V3/ed
Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + V3/ed

VD:  Laura is reading a novel at the moment.

=> A novel is being read by Laura at the moment.

Đối với thì quá khứ

Thì (Tense) Chủ động Bị động 
Quá khứ đơn S + V(ed/Ps) + O S + was/were + V3/ed
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + V3/ed
Quá khứ hoàn thành S + had + P2 + O S + had + been + V3/ed

VD: Tom repaired his bike yesterday.

=> Tom’s bike was repaired yesterday.

Đối với thì tương lai

Thì (Tense) Chủ động Bị động 
Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + V3/ed
Tương lai gần S + am/is/are + going to + V-infi + O S + am/is/are + going to + be + V3/ed
Tương lai hoàn thành S + will + have + P2 + O S + will + have + been + V3/ed

VD: I will make a chocolate cake for Sam on his birthday.

=> A chocolate cake will be made for Sam on his birthday.

Câu có động từ khuyết thiếu

Sử dụng Modal Verb trong câu bị động
Tổng hợp Modal Verbs
Chủ động  Bị động 
S + Modal Verb + V + O S + Modal Verb + be + V3/ed

VD: I can’t read this book without lights.

=> This book can’t be read without lights.

Tham khảo các bài đọc bổ ích dưới đây để gia tăng kiến thức cho bạn:

Passive Voice công thức đặc biệt

Câu có 2 tân ngữ

Dạng câu gồm 2 tân ngữ trong câu không hiếm gặp. Chúng ta chia 2 tân ngữ trong câu thành tân ngữ trực tiếp và gián tiếp. Tân ngữ trực tiếp đứng ngay sau động từ của câu.

Tương đương với 2 tân ngữ trên là 2 passive voice công thức:

  • Bị động tân ngữ trực tiếp (O1)
  • Bị động tân ngữ gián tiếp (O2)
Active Passive (O1) Passive (O2)
S + V + O1 + O2 S(O1) + to be + V3/ed + O2 S(O2) + to be + V3/ed + giới từ + O1

VD: He gave Tom a big present on his birthday.

=> Tom was given a big present on his birthday.

=> A big present was given to Tom on his birthday.

Câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh là loại câu dùng để đưa ra yêu cầu, hướng dẫn hoặc cảnh báo người nghe. Trong trường hợp này chúng ta chỉ nhắc đến các câu mệnh lệnh bắt đầu với động từ.

Ví dụ: Open the window ! / Don’t step on the grass !

Công thức:

Active Passive
V-infi + O ! Let + O + be + V3/ed

VD: Open the window !

=> Let the window be opened !

Bị động với get và have

Trong tiếng Anh, để diễn tả việc nhờ hay yêu cầu ai làm gì cho mình, người ta thường dùng gethave.

Active Passive
HAVE S + have + sb + V + O S + have + O + P2 (+ by sb)
GET S + get + sb + to V + O S + get + O + P2 (+ by sb)

VD: I get my classmate to do my homework.

=> I get my homework done by my classmate.

Câu với động từ chỉ tri giác

Passive Voice - Công thức với câu sử dụng động từ chỉ tri giác
Động từ chỉ tri giác ?

Động từ tri giác là các từ như see, hear, look… Khi rơi vào trường hợp này, ta sẽ biến đổi sang câu chủ động theo hai trường hợp sau:

Active Passive
S + V + O + V-ing S + be + V3/ed + V-ing + by sb
S + V + O + V-infi S + be + V3/ed + to V + by sb

VD: Yesterday, I saw my brother dancing.

=> Yesterday, my brother was seen dancing.

Một số lưu ý

Biến đổi Tân Ngữ

Trong trường hợp tân ngữ là một đại từ, ta cần chuyển những từ này thành một đại từ chủ ngữ, cụ thể như sau:

Chủ ngữ Tân ngữ
I Me
We Us
You You
He Him
She Her
It It
They Them

Thứ tự nơi chốn, ‘by…’ và thời gian

Trong các câu bị động thứ tự của ‘by…’, nơi chốn, và thời gian sắp xếp cố định như sau:

nơi chốn ⇒ ‘by…’ ⇒ thời gian

Kể cả có thiếu bất kỳ một trong ba yếu tố trên thì thứ tự vẫn không thay đổi.

VD:

A box full of paper was left in front of my house by the deliver last night.

 A box full of paper was left in front of my house by the deliver.

A box full of paper was left by the deliver last night.

A box full of paper was left in front of my house last night.

Các tình huống không dùng được bị động

Một số lưu ý khi sử dụng câu bị động - Passive Voice
Let’s take a note !

Tân ngữ là đại từ phản thân

VD: I love myself.

Myself ở đây là đại từ phản thân. Chúng ta không thể nói ” I am loved by myself”.

Ngoài ra còn nhiều đại từ phản thân khác như himself, herself, ourselves, themselves, …

Nội động từ là động từ chính trong câu

VD: Tom lives on the third floor.

Nội động từ là động từ không được theo sau bởi một tân ngữ. Nói cách khác đây là câu không có tân ngữ. Chúng ta không thể chia bị động được.

Một số nội động từ khác như fly, exist, appear, laugh, sleep, …

Rate this post
.
.
.
.