Bảng chữ cái phiên âm quốc tế (IPA) là một hệ thống các ký hiệu được sử dụng để thể hiện âm thanh của ngôn ngữ nói. Nó được các nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ nói và các chuyên gia khác sử dụng để mô tả chính xác và nhất quán âm thanh của bất kỳ ngôn ngữ nào. Các ký hiệu IPA bao gồm các chữ cái, số và ký hiệu từ bảng chữ cái Latinh và Hy Lạp, cũng như một số ký hiệu không phải bảng chữ cái.

Ipa Pronunciation

Các ký hiệu IPA được chia thành ba loại chính: phụ âm, nguyên âm và thanh điệu.

  • Phụ âm là những âm thanh được tạo ra bằng cách cản trở luồng không khí trong đường phát âm. Ví dụ về các phụ âm bao gồm /p/, /t/, /k/ và /s/.
  • Nguyên âm là những âm thanh được tạo ra bằng cách cho phép luồng không khí tự do đi qua đường thanh âm. Ví dụ về các nguyên âm bao gồm /a/, /e/, /i/ và /u/.
  • Thanh điệu là những biến thể về cao độ được dùng để phân biệt giữa các từ trong một số ngôn ngữ. Ví dụ về các âm bao gồm cao, trung bình, thấp và tăng.

Các ký hiệu IPA được sử dụng để thể hiện âm thanh của bất kỳ ngôn ngữ nào. Mỗi biểu tượng được liên kết với một âm thanh cụ thể và có thể được sử dụng để mô tả cách phát âm của từ một cách chính xác và nhất quán.

  • Ví dụ, ký hiệu /t/ được sử dụng để thể hiện âm của chữ “t” trong tiếng Anh. Tương tự, ký hiệu /a/ được sử dụng để thể hiện âm của chữ “a” trong tiếng Tây Ban Nha.

Các ký hiệu IPA cũng được sử dụng để biểu thị trọng âm và ngữ điệu của từ.

  • Ví dụ, ký hiệu ˈ được sử dụng để biểu thị ứng suất chính, trong khi ký hiệu ˌ được sử dụng để biểu thị ứng suất phụ. Các ký hiệu ː và ˑ lần lượt được sử dụng để chỉ các nguyên âm dài và ngắn.

Các ký hiệu IPA là một công cụ vô giá cho các nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ nói và các chuyên gia khác, những người cần mô tả chính xác và nhất quán âm thanh của bất kỳ ngôn ngữ nào.

Bằng cách sử dụng các ký hiệu IPA, họ có thể mô tả chính xác và nhất quán cách phát âm của từ, cũng như trọng âm và ngữ điệu của từ. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về âm thanh của bất kỳ ngôn ngữ nào và giao tiếp hiệu quả hơn với khách hàng của họ

Hãy thử lắng nghe các giáo viên nước ngoài hướng dẫn cách đọc IPA trong tiếng Anh 

Rate this post
.
.
.
.