So sánh hơn và so sánh nhất là 2 cấu trúc ngữ pháp được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh nhưng đôi khi các bạn vẫn còn nhầm lẫn hay sử dụng 2 cấu trúc này chưa chính xác. Sau đây để giúp các bạn có thể phân biệt và sử dụng so sánh hơn, so sánh nhất thì các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của Tâm Nghiêm nhé!

So Sanh Hon So Sanh Nhat Trong Tieng Anh

Cách sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất

Ta sử dụng các cấu trúc câu so sánh hơn và so sánh nhất để so sánh một sự vật hiện tượng nào đó với sự vật hiện tượng còn lại hoặc so sánh mang tính chất tuyệt đối (so sánh nhất)

Bạn có thể quan tâm tới bài học

       Cấu trúc câu so sánh hơn

 • Với tính từ ngắn: S + V +Adj + er + than + N

Ví dụ : Tom is taller than me

 • Với tính từ dài : S+ V+ more+ Adj + than + N

Ví dụ:  She is more beautiful than her sister

       Cấu trúc câu so sánh nhất

 • Với tính từ ngắn: S+ V+ the +adj + est +N

Ví dụ: She is tallest girl  in my class

 • Với tính từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ: She is the most beautiful girl in my class

Một số lưu ý khi sử dụng câu so sánh hơn – so sánh nhất

  • Với tính từ ngắn : Khi sử dụng câu so sánh hơn bạn cần lưu ý về cách chuyển dạng của tính từ ngắn ví dụ như các tính từ kết thúc bằng 1 phụ âm hoặc e ví dụ như old   >>> older   >>>  the oldest
  • Tính từ kết thúc bằng 1 nguyên âm và 1 phụ âm như big   >>> bigger   >>>   the biggest
  • Các tính từ kết thúc bởi y thì bạn chuyển y > i và thêm er và est vào phía cuối của tính từ

Đó là những tính từ theo nguyên tắc còn đối với tính từ không theo nguyên tắc thì bạn cũng cần chú ý một số chuyển đổi sau

Tính từ So sánh hơn So sánh nhất
Good Better The  best
Bad Worse The  worst
Far Farther/further The farthest/ the furthest
Much/ many More The most
Little Less The least
Old Older/ elder The oldest/ the eldest

Khi sử dụng các câu so sánh hơn và so sánh nhất sẽ xuất hiện các từ mang nghĩa nhấn mạnh đứng trước hình thức so sánh.

 • Các trạng từ much/even/still/far/a lot thường sử dụng với so sánh hơn với mục đích để nhấn mạnh cấu trúc so sánh trong câu VD: My girl is much taller than her sister
 • Các trạng từ by far hay quite được sử dụng nhiều trong cấu trúc câu so sánh nhất VD: He is tallest by far

Đây là một số cách sử dụng cấu trúc cũng như chú ý khi sử dụng so sánh hơn & so sánh nhất trong tiếng anh. Các bạn hãy chú ý để có thể sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong các bài tập ngữ pháp tiếng anh và trong các tình huống tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhé.

2.1/5 - (41 bình chọn)
.
.
.
.