Cấu trúc Would you mind và Do you mind là những cụm từ được dùng nhiều trong tiếng Anh. Chúng thường được sử dụng để diễn đạt sự lịch sự khi bạn muốn hỏi hoặc yêu cầu. Hãy cùng Tâm Nghiêm tìm hiểu chi tiết hơn về 2 cấu trúc này trong bài viết dưới đây.

Cấu trúc “Would you mind” và “Do you mind”

Tìm hiểu cấu trúc "would you mind" và "do you mind" - Ngữ pháp tổng hợp

Đây là hai cụm từ thường được sử dụng phổ biến cả trong văn nói và văn viết. Chúng thường được sử dụng khi bạn muốn hỏi hoặc yêu cầu điều gì từ người khác một cách lịch sự. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để xin phép hoặc hỏi xem người nghe có bận tâm về đề xuất của bạn hay không.

Cả hai cấu trúc trên đều thể hiện sự tôn trọng và lịch sự khi bạn làm điều gì ảnh hưởng đến người khác. Bạn có thể sử dụng cấu trúc “Yes, I do mind” để thể hiện sự không đồng ý. Và sử dụng “No, I don’t mind” để đồng ý với hành động đó. Ngoài ra, sẽ có một số cách trả lời khác bạn có thể tham khảo thêm ở phía dưới nhé.

Ví dụ:

 • “Would you mind”

Would you mind passing me the salt? 

 • “Do you mind”

Do you mind if I use your computer for a moment?

 

Xem thêm các cấu trúc ngữ pháp khác tại đây:

Linking words là gì? Tổng hợp 10 loại Linking words thông dụng

Collocations là gì? Sử dụng Collocations như nào hiệu quả

Cấu trúc câu ước với WISH | Cách sử dụng câu ước và bài tập

Câu yêu cầu với Would you mind và Do you mind + V-ing?

Would you mind/ Do you mind + S + V-ing ….? 

Cấu trúc trên được sử dụng để đưa ra yêu cầu hoặc hỏi ý kiến của đối phương. Và mang nghĩa “bạn có phiền….”. Đối với “Do you mind” thường dùng để hỏi người khác về việc họ có phiền với hành động bạn thực hiện. Với “Would you mind” dùng để yêu cầu một cách lịch sự hơn với hành động mà bạn thực hiện. Và nó thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng hơn.

Ví dụ:

 • Do you mind waiting for a few minutes? I’ll be right back. (Bạn có phiền chờ một chút không? Tôi sẽ quay lại ngay.)
 • Would you mind turning down the music? I’m trying to concentrate.” (Bạn có phiền giảm âm lượng được không? Tôi đang cố gắng tập trung.)

Câu yêu cầu với Do you mind if và Would you mind if …?

Đây là một trong những cấu trúc yêu cầu mang tính lịch sự và được sử dụng trong giao tiếp trang trọng.

Would you mind if + S + V-ed/V2 ….? 
Do you mind if + S + V-ed/V2 ….?

Ví dụ:

Would you mind if I borrowed your pen for a moment?

Do you mind if I open the window? It’s a bit stuffy in here.

Các cách trả lời 

Tham gia khóa học tiếng anh cho bé tại Tâm Nghiêm để có những trải nghiệm bổ ích và thú

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc.

 1. Would you mind if I_______________(close) the window?
 2. Would you mind_________(open) the door?
 3. Would you mind________________(wash) the car for me?
 4. Do you mind if I___________(stay) with the kids?
 5. Would you mind_____________(give) me your phone number?
 6. Would you mind_____________(lend) me your pen?
 7. Do you mind______________(give) me a lift?
 8. Would you mind if I____________(turn) down the music?
 9. Would you mind______________(give) me a hand?
 10. Do you mind_______________(help) me cook dinner?

Bài tập 2: Đặt câu với cấu trúc Do you mind/ Would you mind

 1. Can you help me to turn on the TV?→ Would you mind __________________
 2. Could him attend your anniversary next week?→ Do you mind if he ____________________
 3. May I ask you a question?→ Do you mind ________________________
 4. Can you please leave the window open?→ Would you mind _____________________
 5. Will you send her this letter for me?→ Do you mind ________________________

Đáp án

Bài tập 1

 1. closed
 2. opening
 3. washing
 4. stay
 5. giving
 6. lending
 7. giving
 8. turned
 9. giving
 10. helping

Bài tập 2:

 1. Would you mind helping me to turn on the TV/ turning on the TV
 2. Do you mind if he attend your anniversary next week
 3. Do you mind if I ask you a question
 4. Would you mind leaving the window open?
 5. Do you mind sending her this letter?
Rate this post
.
.
.
.