Trong bài viết trước, chúng ta đã được biết về các dạng cơ bản của câu so sánh. Bao gồm so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh. Mỗi loại so sánh đều có cách sử dụng và cấu trúc riêng biệt. Tuy nhiên thì ngoài các dạng so sánh cơ bản và thường gặp trên, chúng ta còn một số loại so sánh khác, nâng cao hơn chút. Trong bài này, Tâm Nghiêm sẽ `cùng bạn tìm hiểu về các dạng so sánh đặc biệt trong Tiếng Anh. Cùng dõi theo nhé!

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Tổng hợp các dạng so sánh đặc biệt trong tiếng Anh

Các dạng so sánh đặc biệt trong Tiếng Anh

So sánh bội số (Multiple Numbers Comparison)

Đây là dạng so sánh về số lần: một nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

  • E.g: Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

  • E.g: We expected 80 people at that rally, but twice that many showed up.

Phân biệt so sánh bội và so sánh kép

So sánh kép (Double Comparatives)

So sánh kép hay Double Comparatives là dạng so sánh gồm có hai mệnh đề song song.

So sánh kép được sử dụng để miêu tả sự tăng tiến về đặc điểm, tính chất, số lượng,… của sự vật sự việc. Ngoài ra, dạng so sánh kép cũng được sử dụng khi diễn tả việc người hoặc sự vật, sự việc có sự thay đổi gây ảnh hưởng đến người hoặc sự vật, sự việc khác.

Thường các cấu trúc so sánh sẽ cấu thành với tính từ (Adj) hoặc trạng từ (Adv) tuy nhiên so sánh kép có các dạng với cả động từ, danh từ. Cùng tìm hiểu rõ hơn từng trường hợp qua các phần sau nhé.

 • Mẫu câu 1:
The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

E.g: The sooner you take your medicine, the better you will feel.

 • Mẫu câu 2:
The more + S + V + the + comparative + S + V

E.g: The more you study, the smarter you will become.

 • Mẫu câu 3: Tính từ ngắn và tính từ dài
S + V + adj + er + and + adj + er

E.g: The weather gets colder and colder.

S + V + more and more + adj

E.g: Vacancies were becoming more and more rare

 • Mẫu câu 4: So sánh kép với danh từ
The more/less + N + S + V, The more/less + N + S + V

E.g: The less paper we waste, the more trees we will save.

 • Mẫu câu 5: So sánh kép với động từ
The more + S + V, the more + S + V

E.g:  The more I know about you, the more I love you.

So sánh hơn không dùng “than”

So sánh hơn mà không cần sử dụng "than"?

Khi so sánh hơn kém giữa 2 người hay 2 vật mà không dùng Than, ta thêm THE trước Adj (tính từ) hay Adv (trạng từ) so sánh (…) .

Khi so sánh hơn kém giữa 2 người hay 2 vật mà không dùng than, muốn nói đối tượng nào đó là tốt hơn, giỏi hơn, đẹp hơn,… thì trước tính từ so sánh hay trạng từ so sánh phải có THE. Trong câu thường có cụm từ Of the two + noun, nó có thể đứng đầu ở cuối câu.

Eg:

  • Jim is the smarter of the two boys.
  • This book is the more interesting of the two options.

Tổng kết các dạng so sánh đặc biệt

Tổng kết kiến thức về câu so sánh đặc biệt, nâng cao

Vậy là Tâm Nghiêm đã giới thiệu cho các bạn đầy đủ các dạng so sánh đặc biệt trong Tiếng Anh. Các bạn hãy học tập, tận dụng thật tốt để đạt thành tích thật cao nhé. Chúc các bạn thành công!

Dưới đây là một số bài viết bạn có thể tham khảo

Rate this post
.
.
.
.