Các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh xuất hiện rất nhiều trong các bài thi trên lớp. Vì đây là một trong những cấu trúc cơ bản, phổ biến nhưng vô cùng quan trọng trong Tiếng Anh. Bài viết sau, Tâm nghiêm sẽ giới thiệu tới các bạn các cấu trúc so sánh. Ngoài ra, Tâm Nghiêm cũng sẽ liệt kê các ví dụ chi tiết và các giải thích cụ thể. Cũng theo dõi nhé!

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Học cách sử dụng các cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh

Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà chia thành:

 • So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.
 • So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm giống, tương đương với 1 hoặc nhiều đối tượng cùng liên quan.
 • So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.

Phân biệt tính từ/ trạng từ ngắn và tính từ/ trạng từ dài

Thế nào là tính từ, trạng từ ngắn và tính từ, trạng từ dài?

Tính từ/ Trạng từ ngắn

Tính từ/ trạng từ ngắn là các tính từ/ trạng từ chỉ có một âm tiết.

Example:

  • big /bɪɡ/ (adj): to lớn
  • tall /tɔːl/ (adj): cao
  • hard /hɑːrd/ (adj + adv): khó/ chăm chỉ
  • fast /fɑːst/ (adj + adv): nhanh
  • quick /kwɪk/ (adj + adv): mau lẹ

Ngoài ra, một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng đuôi: -le, -y, -ow, -er, -et cũng được coi là tính từ ngắn.

Example:

  • simple /ˈsɪmpl/ (adj): đơn giản
  • easy /ˈiːzi/ (adj): dễ dàng
  • happy /ˈhæpi/ (adj): vui vẻ
  • narrow /ˈnærəʊ/ (adj): chật hẹp
  • clever /ˈklevə(r)/ (adj): thông minh, khéo léo
  • quiet /ˈkwaɪət/ (adj): yên lặng, ít nói

Tính từ/ trạng từ dài

Tính từ/ trạng từ dài là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên, ngoại trừ những từ đã được xếp vào tính từ ngắn.

Example:

  • beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (adj): đẹp
  • intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (adj): thông minh
  • humorous /ˈhjuːmərəs/ (adj): hài hước
  • carefully /ˈkeəfəli/ (adv) : cẩn thận
  • interestingly /ˈɪntrəstɪŋli/ (adv): một cách thú vị

Lưu ý: Trong tiếng Anh, chỉ có tính từ và trạng từ có dạng so sánh. Các loại từ khác như danh từ, động từ,… đều không có dạng so sánh.

Các loại cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Cấu trúc câu so sánh bằng trong tiếng Anh

So sánh bằng

Cấu trúc so sánh bằng là so sánh giữa các sự vật, sự việc với tính chất, mức độ, thuộc tính nào đó ngang nhau.

Với tính từ/trạng từ

 S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

Example:

  • An is as tall as his brother.
  • Mai sings as beautifully as Hang.
  • Hung doesn’t run as fast as me.

Với danh từ

 S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun

Hoặc

 S + V + the same + Noun  + as + Noun/ Pronoun

Example:

  • An has as many books as his brother.
  • Mai goes to the same school as Hang. 

So sánh hơn trong tiếng Anh - Cấu trúc và ví dụ

So sánh hơn

So sánh hơn là việc so sánh hai đối tượng với nhau, đối tượng này có tính chất, mức độ, thuộc tính nào đó nổi trội hơn đối tượng kia.

Với tính từ/ trạng từ ngắn

S + V + adj/adv – er + than + Object/ Noun/ Pronoun

Example:

  • The Empire State Building in America is higher than the Lotte Center in Hanoi.
  • In my house, my mom often works harder than my dad.
  • My exercise is easier than yours.

Với tính từ, trạng từ dài

Với các tính từ, trạng từ dài, ta không cần biến đổi chúng mà chỉ cần thêm “more” trước đó.

S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Example:

  • He is more intelligent than her.
  • An sings more beautifully than Binh.

Ngữ pháp so sánh nhất trong tiếng Anh

So sánh nhất

So sánh nhất là việc so sánh một đối tượng với nhiều đối tượng khác (từ 2 đối tượng trở lên) hoặc một tập thể để làm nổi bật một tính chất, đặc điểm, thuộc tính nào đó của đối tượng.

Với tính từ, trạng từ ngắn

S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun

Example:

  • Binh is the fastest runner in my class.
  • At 2,716 feet, the Burj Khalifa in Dubai is the tallest building in the world since 2010.

Với tính từ, trạng từ dài

Với các tính từ, trạng từ dài, ta không cần biến đổi chúng mà chỉ cần thêm “the most” trước đó.

S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

Example:

  • Nam is the most outstanding student in our class

Tổng kết câu so sánh trong tiếng Anh

Tổng hợp kiến thức về câu so sánh và lưu ý

Có 3 loại câu so sánh phổ biến gồm

 • So sánh bằng
 • So sánh hơn
 • So sánh nhất

Ngoài các dạng so sánh trên thì vẫn còn đó một vài cấu trúc so sánh nâng cao. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhắc đến chúng trong 1 bài viết khác. Bạn có thể tham khảo ở bên dưới.

Hiểu rõ và sử dụng đúng các cấu trúc này sẽ giúp bạn diễn đạt một cách chính xác và rõ ràng khi so sánh các đối tượng trong tiếng Anh. Chúc bạn học tốt. Dưới đây là một số bài viết khác bạn có thể tham khảo

Rate this post
.
.
.
.