Tiếp nối với chuỗi bài hướng dẫn triển khai ý Ielts Speaking. Hôm nay Tâm Nghiêm sẽ chia sẻ với các bạn một số bài mẫu liên quan đến Ielts Speaking Part 2 trong bài thi Ielts theo tiêu chuẩn quốc tế. Dưới đây là 02 bài mẫu được tham khảo từ 2 nguồn tài liệu khác nhau, các bạn học sinh có thể học tập cách triển khai ý tưởng cho phần thi Ielts Speaking Part 2. Với phần này, bài mẫu là bài tham khảo từ bộ tài liệu Cue Card

Ielts Speaking Part 2 - Nội dung Cue Card gợi ý cho thí sinh

Ielts Speaking Part 2 – Sample Answer 1

Dựa vào phân tích trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng. Bài nói đã được bố cục theo đúng yêu cầu đề ra của Cue Card yêu cầu thí sinh trả lời đúng theo thứ tự chuẩn của Speaking Part 2 như sau: 

  • Ý 1: Ai/ cái gì khiến bạn phải đợi lâu
  • Ý 2: bạn đã đợi bao nhiêu lâu
  • Ý 3: tại sao bạn phải đợi thời gian dài như vậy
  • Ý 4: giải thích bạn cảm giác như thế nào

Gợi ý trả lời câu hỏi Ielts Speaking Part 2 - Tâm Nghiêm

Ielts Speaking Part 2 - Ví dụ một đoạn câu trả lời giúp thí sinh có thể đạt điểm cao

Ielts Speaking Part 2 – Sample Answer 2

Who or what you waited for

Where you waited

I must admit that I dislike waiting for someone for an extended period of time, especially if the person does not arrive at the agreed-upon time. When I think about this, I remember having to wait for a friend of mine, Kim, in a nearby park. She arrived at least an hour later than expected.

Tôi phải thừa nhận rằng mình không thích đợi ai đó trong khoảng thời gian quá dài, đặc biệt là nếu người đó tới địa điểm đồng thuận hẹn gặp. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi nhỡ là mình đã từng đợi 1 người bạn tên là Kim, ở một công viên gần bên. Cô ấy đã tới muộn hơn 1 tiếng so với dự định.

Why you waited (or, had to wait)

Almost a year ago, Kim extended a vacation invitation for me to visit her hometown, whereupon this incident transpired. I had persuaded my parents to accompany me on this journey. Furthermore, I required a retreat in order to revitalize my spirit and discover the mystic qualities of a suburban locale. Furthermore, Kim had made a commitment to retrieve me from the park. I departed and arrived at the location within twenty minutes, anticipating her arrival at any moment. At that moment, the dreadful waiting period began; I was required to endure an hour-long wait until she eventually appeared.

Gần một năm trước, Kim đã mời tôi đi nghỉ mát về thăm quê hương của cô ấy, và rồi sự việc này đã xảy ra. Tôi đã thuyết phục bố mẹ đi cùng tôi trên hành trình này. Hơn nữa, tôi cần một nơi tĩnh tâm để lấy lại tinh thần và khám phá những điều thần bí của một vùng ngoại ô. Đồng thời, Kim đã hứa sẽ giúp tôi thư giãn. Tôi khởi hành và đến địa điểm trong vòng hai mươi phút, có thể đoán trước được cô ấy sẽ đến bất cứ lúc nào. Vào lúc đó, thời gian chờ đợi khủng khiếp bắt đầu; Tôi buộc phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Explain how you felt while you were waiting

Speaking: Explain how you felt while you were waiting

Có thể thấy trong phần trả lời Cue Card, để có thể triển khai một bài IELTS SPEAKING PART 2. Thí sinh cần để ý kỹ bố cục của yêu cầu đề bài mà triển khai ý tưởng. Lấy đó làm outline để có thể phát triển bài nói, làm khung xương của một bài nói. Từ đó phát triển thêm từ vựng, cấu trúc câu và linking words hợp lý.

Tìm hiểu bài thi Ielts Speaking Part 1Ielts Speaking Part 3

Rate this post
.
.
.
.