Đang viết nửa chừng thì hết ý để viết? Đang viết nửa chừng thì bỗng dưng thấy lạc đề và phải viết lại? Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là các bạn không chịu lập dàn bài trước khi viết. Bài viết hôm nay Tâm Nghiêm sẽ hướng dẫn lập dàn bài Writing hoàn chỉnh, các bạn chú ý theo dõi nhé!

Hướng dẫn lập dàn bài IELTS Writing hiệu quả

Để dễ theo dõi, Tâm Nghiêm đã chia bài viết thành 3 phần gồm: mở bài, thân bài và kết bài. Mong rằng các bạn sẽ thấy hứng thú với những kinh nghiệm học IELTS mà Tâm Nghiêm chia sẻ!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT PHẦN MỞ ĐẦU?

Bắt đầu cho bài viết hướng dẫn lập dàn bài Writing, chúng ta sẽ đến với phần mở đầu – introduction. Phần mở đầu thực sự là một đoạn rất quan trọng, giúp người đọc hiểu được ý đồ của người viết và khả năng paraphrase ý chính/statement của bài viết, từ đó chỉ ra được hướng đi và hướng viết của mình trong một bài văn học thuật. Thông thường một phần mở đầu tốt gồm có 3 yếu tố sau:

 • Paraphrased question/statement
 • Thesis statement
 • Outline Statement

Tuy nhiên thí sinh hoàn toàn có thể rút gọn nội dung thành 2 câu sau

 • Paraphrased question/statement
 • Thesis statement đã chứa thông tin outline bằng việc sử dụng noun phrases

Paraphrased question/statement như thế nào cho hợp lý

Đọc statement / yêu cầu đề bài. Hãy bắt đầu viết câu của bạn trước, sau đó điều chỉnh cấu trúc câu và từ vựng hợp lý. Bạn nên thêm các Collocations để đa dạng hóa bài viết.

Ví dụ: Beside a lot of advantages, some people believe that the Internet creates many problems. To what extent do you agree or disagree with this statement?

 • Nội dung cần paraphrase đó là: Beside a lot of advantages, some people believe that the Internet creates many problems.
 • Gợi ý 1: Despite its numerous benefits, there are those who contend that the Internet gives rise to numerous challenges.
 • Gợi ý 2: Aside from its numerous benefits, some people believe that the Internet causes several difficulties.
 • Gợi ý 3: In addition to numerous benefits, there exists a school of thought positing that the Internet gives rise to a multitude of challenges.

Vạch ra outline và viết thẳng outline vào phần thesis statement

Outline của bài dự kiến: DISAGREE 

 • Argument 1: expose them to obscene scenes or vulgar language
 • Argument 2: piracy , all downloaded illegally from the web

Ví dụ:

One of the most contentious subjects among the populace of the twenty-first century is the Internet. Not with standing the benefits it has bestowed upon all, it continues to be a hazardous environment due to the exposure of explicit language and scenes, as well as unauthorized downloading practices.

 • Idea 1: the exposure of explicit language and scenes
 • Idea 2: unauthorized downloading practices

Từ đó người đọc/ người chấm thi hoàn toàn có thể hiểu rõ, thí sinh đang định viết và ý chính định viết là gì.

Hướng dẫn lập dàn bài Writing – Phân tích mở bài (Introduction)

Đề bài 1

INTRODUCTION

Throughout history, crime has been an intrinsic part of human societies. Over the last few years, the number of offences, especially those committed by teenagers, has skyrocketed. This has led some experts to conclude that the lack of care by parents and teachers is behind the increasing levels of youth crime. However, I believe that this assessment has some truth in it although this is not the only reason.

Nhận xét:

+ PARAPHRASED QUESTION/STATEMENT: thí sinh có cố gắng dẫn nhập vào vấn đề, nhưng nội dung dẫn nhập từ “Throughout history, crime …… increasing levels of youth crime” là quá dài. Nếu tính về số lượng từ + thời gian, thí sinh sẽ khó có thể hoàn thiện bài nhanh trong thực tế. Ngoài ra, nội dung này chưa paraphrase toàn diện được ý: “Recent figures show an increase in violent crime among youngsters under the age of 18 ……. they need from parents and teachers”

+ THESIS STATEMENT đã chứa thông tin OUTLINE bằng việc sử dụng NOUN PHRASES: However, I believe that this assessment has some truth in it although this is not the only reason: chưa thể hiện rõ thông tin, quan điểm cụ thể của người viết, và hướng đi của bài làm.

Đề bài 2

INTRODUCTION

In the modern world we live in, Men and women have equal right in every sector. I think that the issue about our universities should take the equal number of both gender in every major is one that is open for debate. It is a topical question now-a-days. Some people assert that universities should give equal importance in taking male and female students. In the following paragraph, I will analyze the issue and give my opinion in the favor of those people who think that universities should take similar amount of students of both genders.

Nhận xét:

+ PARAPHRASED QUESTION/STATEMENT: quá dài và không cô đọng

+ THESIS STATEMENT đã chứa thông tin OUTLINE bằng việc sử dụng NOUN PHRASES: In the following paragraph, I will analyze the issue and give my opinion in the favor of those people who think that universities should take similar amount of students of both genders: chưa thể hiện rõ thông tin, quan điểm cụ thể của người viết, và hướng đi của bài làm.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT CÁC ĐOẠN VĂN CHÍNH?

Đặt vấn đề

Làm thế nào để viết một đoạn văn hoàn chỉnh - Hướng dẫn lập dàn bài Writing IELTS

Trong một bài văn thể hiện quan điểm, phần body của bài văn cần phải được trình bày rõ ràng thành 2-3 phần khác nhau. Đặc biệt là mỗi phần đều phải chờ các thông tin chính như:

 • Topic sentence
 • Explanation
 • Example

Đây được coi là yêu cầu tối thiểu mà thí sinh cần phải làm để đảm bảo rằng thí sinh viết ra một đoạn văn có đủ lượng từ vựng và mục đích đầy đủ.

Nếu thí sinh không thể nghĩ ra một ví dụ thực tế nào đó, thí sinh hoàn toàn có thể bổ sung thêm các ý tưởng để hỗ trợ. Đảm bảo rằng bài văn của mình có đủ lượng từ.

Nếu bạn có quá nhiều ý tưởng trong một bài viết và không biết phải sắp xếp bài viết đấy như thế nào. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên rằng bạn nên chọn từ 2 cho tới 3 ý tưởng để viết vào bài văn hoàn chỉnh thôi. Không nên quá ôm đồm và đưa hết tất cả các ý tưởng vào một đoạn văn hoặc một bài văn vì bạn sẽ không có đủ thời gian để trình bày hết tất cả các quan điểm của mình.

Lưu ý rằng, ở bài thi ngôn ngữ tiếng anh, thì giám khảo sẽ kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ và khả năng nhớ được từ vựng của bạn chứ không phải là khả năng bạn lên bao nhiêu ý tưởng.

Hướng dẫn lập dàn bài Writing – Thân bài

Khi bắt đầu viết một đoạn văn, đặc biệt là đoạn văn đầu tiên sau phần mở bài, câu chủ đề cần phải thể hiện rõ quan điểm chung tóm tắt ý chính của đoạn văn đó. Đó là tất cả những gì mà một câu chủ đề thực sự cần phải làm. Do vậy, bạn không nên quá lan man và dài dòng.

Câu chủ thể thực sự đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng các ý tưởng của bạn được hợp lý và rõ ràng. Câu chủ đề đóng một vai trò giống như một biển chỉ dẫn giúp cho người đọc hiểu rằng bạn đang đi hướng nào.

Rất nhiều thí sinh gặp vấn đề về việc không thể viết ra một câu chủ đề để tóm tắt toàn bộ ý chính của đoạn văn đó. Mặc dù bạn có thể viết các ý tưởng phụ rất tốt và có lập luận chặt chẽ. Do vậy, việc viết ra một câu chủ đề để bao hàm toàn bộ ý tưởng mình định viết sẽ giúp bạn dẫn lối cho người đọc nhanh chóng và rõ ràng hơn.

Phân tích ví dụ

Hướng dẫn lập dàn bài Writing - Phân tích phần thân bài Body 1
Body 1

Như vậy cơ bản về bố cục, đoạn văn này đang đáp ứng đủ tiêu chí cần thiết của 1 bố cục hoàn chỉnh.

Hướng dẫn lập dàn bài Writing phần kết luận (Conclusion)

Nếu thí sinh viết bài văn dưới 250 từ, thì thí sinh có thể cố gắng kéo dài nội dung bài văn ra trong phần nêu quan điểm.

Dù vậy, phần kết luận nên

 • Kết lại vấn đề của toàn bộ essay vừa viết
 • Kết nối được các ý tưởng với nhau
 • Tóm tắt lại quan điểm vừa viết xong
 • Trả lời lại được câu hỏi của đề bài

Có nhiều cách mở động cho 1 conclusion, thí sinh có thể tham khảo :

 • In conclusion
 • To conclude
 • To put it in a nutshell

Sau đây là ví dụ một số conclusion bạn có thể tham khảo

CONCLUSION 1

Although parents can be the most effective educators, I contend that certain parental behaviors hinder the development of their children.

CONCLUSION 2

In conclusion, although perusing books may aid in the development of one’s imagination and language skills, I contend that television viewing offers greater benefits in those domains. The intention is that reading literature will serve as a supplement to television.

CONCLUSION 3

Retrospectively, I contend that both have their own inevitability; however, it would have been preferable to educate everyone about the Internet in order to divert attention away from the ongoing deforestation that is being utilized for paper production and environmental improvement.

CONCLUSION 4

To put it in a nutshell, It is written that only one child is born with undesirable qualities; all others are misguided. We ought to undertake appropriate measures to combat this issue.

 

Nếu thấy hứng thú với bài viết trên, các bạn cũng có thể theo dõi thêm một số bài viết sau đây:

Cách viết Opinion Essay – Phân tích bố cục bài viết cho trước

3 bước lập kế hoạch bài viết Writing cho người mới bắt đầu

 

Rate this post
.
.
.
.