Trong các dạng bài thi IELTS, Opinion Essay được coi là một dạng bài biết đến giống như Agree or Disagree Essay. Dạng bài này thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi viết IELTS. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng khám phá  các vấn đề chúng ta thường phải làm khi đối mặt và cách viết Opinion Essay nhé!

OPINION ESSAY là gì? Cách viết Opinion Essay

Opinion Essay là gì? Tìm hiểu bố cục cơ bản của một bài viết Opinion Essay

Opinion Essay là dạng bài thường xuyên xuất hiện trong các đề thi IELTS Writing Task 2. Dạng bài này còn được biết đến với tên gọi “Agree or Disagree” Essay.

Đối với dạng bài này, chúng ta thông thường sẽ gặp các câu hỏi như

 • What is your opinion?
 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree

Các câu hỏi này thường xuất hiện sau STATEMENT Hay nói cách khác là yêu cầu của đề bài. Đây được coi là dấu hiệu để chúng ta phân biệt được xem trong 5 dạng bài viết văn của TASK 2, thì bài chúng ta đang viết sẽ là thuộc loại bài gì. Từ đó có thể vạch ra được bố cục viết bài.

Top 3 lỗi cơ bản trong quá trình viết

 • Không chỉ ra rõ quan điểm của bản thân người viết
 • Đưa ra quan điểm để viết thành 2 hướng bài.
 • Khi lập luận bài văn, thí sinh không ủng hộ quan điểm của mình viết một cách rõ ràng.

Đây thực sự là các lỗi cơ bản chung. Mặc dù đề bài đã viết rõ ràng rằng thí sinh chỉ được phép lựa chọn một trong 2 hướng. Nhưng trong quá trình xử lý bài văn thí sinh lại viết cả 2 hướng bài: AGREE và DISAGREE. Dẫn đến kết quả của thí sinh không cao trong phần TASK ACHIEVEMENT.

Thực sự thì sẽ không sai khi thí sinh thảo luận cả 2 mặt của một vấn đề. Nhưng phương án tốt nhất là bạn nên phát triển một lựa chọn và lập luận cho lựa chọn đó một cách tốt nhất.

Hãy đảm bảo rằng bản thân không thay đổi quan điểm của mình giữa chừng. Và không có các lập luận được viết ra ủng hộ cho quan điểm trái chiều.

Biết thêm nhiều kinh nghiệm khác về IELTS tại Tâm Nghiêm.

Bố cục một bài viết Opinion Essay

Cấu trúc bài viết được chia ra như cấu trúc của một bài viết tiêu chuẩn:

INTRODUCTION

 • Paraphrase the question
 • Give your opinion
 • State two supporting reasons

Main body paragraph 1

 • Topic sentence – outline 1st reason for supporting this view
 • Explanation – explain this idea
 • Example – give an example or expand the idea

Main body paragraph 2

 • Topic sentence – outline 2nd reason for supporting this view
 • Explanation – explain this idea
 • Example – give an example or expand the idea

Conclusion: Summarise opinion and key reasons

Cách viết Opinion Essay dựa trên bố cục cho sẵn

Hãy cùng thử phân tích bài văn bên dưới để xem liệu bài viết đang thiếu vấn đề gì như bố cục được trình bày ở trên. Lưu ý rằng phần phân tích bên dưới chỉ phân tích bố cục của bài viết, các yếu tố liên quan đến VOCABULARY AND GRAMMAR sẽ tạm thời chưa được đề cập.

PARENTS ARE THE BEST TEACHERS

Đoạn Introduction trong một bài viết IELTS cần có những thông tin gì?
Introduction
Opinion Essay - Cách viết và phân tích ví dụ phần Body 1
Body 1
Opinion Essay - Cách viết và phân tích ví dụ phần Body 1
Body 1 – Phân tích
Opinion Essay - Cách viết và phân tích ví dụ phần Body 2
Body 2
Opinion Essay - Cách viết và phân tích ví dụ phần Body 2
Body 2 – Phân tích
Đoạn kết Conclusion trong một bài viết cần có những nội dung gì?
Conclusion

Bên trên là một số chia sẻ về dạng bài Opinion Essay mà bạn có thể theo dõi và rút kinh nghiệm. Bạn cũng có thể theo dõi thêm các bài viết viết tương tự về Opinion Essay dưới đây:

Cách viết Agree or Disagree Essay | Phân tích ví dụ cụ thể

Cách viết Opinion – Balanced Argument Essay bài thi IELTS Writing

Rate this post
.
.
.
.