Quay lại với chuyên đề về IELTS Writing. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một dạng ESSAY khác trong Writing. Đó là cách viết Opinion – Balanced Argument Essay. Tâm Nghiêm sẽ cùng bạn phân tích đề bài Opinion – Balanced Argument Essay và đưa ra một dàn bài hợp lý nhé!

Đặt vấn đề Opinion – Balanced Argument Essay là gì?

Opinion - Balanced Argument Essay là gì? Dạng bài này thường yêu cầu những gì?

Rất nhiều thí sinh mất thời gian để phân biệt xem loại ESSAY họ đang viết đấy là loại nào? Hãy cùng với chúng tôi phân biệt xem với dạng bài OPINION – BALANCED ARGUMENT ESSAY thông thường xuất hiện yêu cầu đề bài như thế nào?

Trong các dạng bài Task 2, Chúng ta thường thấy xuất hiện các từ khóa ở trong yêu cầu của đề bài.

  • To what extent?
  • How far do you agree?
  • How far do you think?
  • Do you agree or disagree?
  • ……………….

Trên đây là một số các key word mà thí sinh vẫn thường hay được hỏi trong dạng bài OPINION – BALANCED ARGUMENT ESSAY. Đối với dạng câu hỏi này, thí sinh được yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân của mình để trả lời câu hỏi. Nếu thí sinh chỉ trả lời quan điểm chung chung thì bài của thí sinh sẽ không đạt được điểm cao. Do vậy, thí sinh cần phải thể hiện rõ quan điểm của mình bằng phương pháp diễn dịch. Hay nói một cách khác, thí sinh học sinh cần phải thể hiện rõ bằng chứng và vạch ra được kết luận cụ thể, rõ ràng. Đây được coi là dạng bài dễ dàng nhất để viết.

Tham khảo thêm các kinh nghiệm học IELTS khác tại nhà

Cách viết Opinion – Balanced Argument Essay

Ví dụ nếu chúng ta có yêu cầu đề bài như sau:

Cách viết OPINION – BALANCED ARGUMENT ESSAY
Topic Writing

Như có trao đổi trước đó, chúng ta cần phải vạch rõ outline của bài viết. Nghĩa là định hướng viết bài cần phải được nghĩ và suy nghĩ trước khi bắt tay vào viết một bài hoàn chỉnh. Rồi đây là outline được đề xuất dành cho các bạn.

I. INTRODUCTION:

Nói ra lập luận/quan điểm về câu hỏi và chỉ rõ từng phần của bài văn định làm gì. Hay nói cách khác trong phần introduction, thí sinh cần nói rõ cho người chấm biết rằng hướng đi của toàn bộ bài văn là gì

Ví dụ: Therefore, it is worthwhile to investigate the possibility of coexistances of traditions and science and technology

II. BODY

  1. Đoạn văn số 1 – Quan điểm 1 – thể hiện rõ rõ vì sao bạn agree/ dissagree. Đưa ra ý kiến lập luận (1 – 2 câu). Ví dụ (1 câu). Kết luận (1 câu)

It is an undeniable fact that some traditions have been replaced by machines, the scientific and techonology results.

E.g.

– the making of some handicafts

– traditional wedding ceremonies

-performance such as shadow and puppet playing

  1. Đoạn văn số 2 – Quan điểm 2 – thể hiện rõ rõ vì sao bạn agree/ dissagree. Đưa ra ý kiến lập luận (1 – 2 câu). Ví dụ (1 câu). Kết luận (1 câu)

However, it is observed that many traditions still flourish with the aid of science and technology.

E.g.

– fireworks display at festivals

-computers help make more beautiful cards

-local operas more attractive, more audience

-cherish traditionals moral values more

III. CONCLUSION: đưa ra quan điểm và kết luận

Traditions and science and technology can coexist. Use the discoveries of science and technology to reinforce the cultural traditions.

Kết luận

Như vậy với khung bài viết này, thí sinh hoàn toàn có thể định hình được nội dung bài mình sắp viết và vạch ra ý tưởng cho các bài tiếp theo.

Chúc bạn may mắn.

Tham khảo thêm một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi IELTS:

Cách viết Agree or Disagree Essay | Phân tích ví dụ cụ thể

Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing cần lưu ý khi làm bài

Cách viết Opinion Essay – Phân tích bố cục bài viết cho trước

Rate this post
.
.
.
.